L 10 134 N3 18 
  • BCL, Brilliant Crystal+Lighting, spol. s r.o. is a specialized manufacturer in production of luxury lightings.

  • The production is based on traditional hand working the glass and the metal.

  • The production program contains the classical glass and crystal chandeliers, wall brackets, candelabras, lamps, baskets etc.

  • We are experienced also in production of large size chandeliers.

  • Our lightings are suitable both for home application and for installation in palaces, hotels, representative halls, mosques and churches.

 
a

Bez názvu

                                                DOTACE EU

Název projektu: Vybudování linky pro zv
ýšení technickch a uitnch hodnot vrobk- kišťálovch lustr

Registraní íslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010088

Projekt zahrnuje nákup technologií, stroj, zaízení a vybavení. Jedná se o Laser vláknov2,2kW vetnvybavení, frézka, CNC zaízení na zpracování plech, CNC lakovna na sklo + písluenství, vypalovací pec na technické sklo, HW + SW ke strojm, vysokozdvinvozík.

Dále zahrnuje specializované stavební práce: pípravné práce elektrorozvody, poítaové i slaboproudé rozvody, vodoinstalace a píprava podkladpro instalaci technologií.